مجید ملکی اصل

مجید ملکی اصل

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۴ارتباط ۷مهارت
آذربایجان شرقی | سراب
نصاب
شرکت کارا پرتو سازه
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
جوشکاری E3
۱۳۹۷
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
9202188790
شهروند الکترونیک
۱۳۹۳
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
9202188790
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
نصاب
شرکت کارا پرتو سازه
فرودگاه امام. پایانه سلام
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نصاب
مگا مال اکباتان
کار در سالن سینما
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نصاب
سینما دی ایرانیان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات