حمیدرضا محمدی

حمیدرضا محمدی

کارشناسی فیزیک

۲ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
اپراتور دستگاه
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
اپراتور دستگاه
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
فعالیت در کارگاه دارای های ولتاژ و دستگاه تولید باریکه های الکترونی و یونی و اشعه های ایکس نرم و سخت
۱۳۹۲ اکنون
مدیر عمده فروشی
بازار
پخش انواع کیف
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات