محمد ارکیان

محمد ارکیان

مدیر فروش و مشاور امور بیمه ای

۱۰ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
مدیر تیم فروش
آتیه سازان زندگی ایرانیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر تیم فروش
آتیه سازان زندگی ایرانیان
مدیر فروش و مشاور بیمه های مسئولیت و زندگی بیمه سامان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تحلیل رفتار متقابل
مدیر تیم فروش در آتیه سازان زندگی ایرانیان
توضیحات