علیرضا کاظمی

علیرضا کاظمی

متخصص بیمه و بیمه های عمر و سرمایه گذاری

۸ارتباط ۵مهارت
مازندران | نوشهر
مدیر فروش
بیمه سامان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی محلات
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
خلاق ترین فرد سال 95
آتیه سازان بیمه سامان
۱۳۹۴
خلاق ترین و تاثیرگذارترین فرد در گروه فروش آتیه سازان سامان
آتیه سازان بیمه سامان
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر فروش
بیمه سامان
۱۳۹۰ اکنون
مدیر ارشد فروش
بیمه سامان
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
فروشنده
بیمه پارسیان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مدیر بازاریابی
شرکت تبلیغاتی هفت فانوس
مهارت ها
توضیحات