حامد فتحی

حامد فتحی

کارشناسی عمران _ ساختمان

۱۶ارتباط ۶مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
سرپرست کارگاه
مهر ماهور سرخ
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توسعه دانش(بیان سابق)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی توسعه دانش(بیان سابق)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
پروانه پایه 3 نظارت ساختمان
پروانه پایه 3 نظارت ساختمان
سازمان نظام مهندسی
گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست کارگاه
مهر ماهور سرخ
سرپرست کارگاه در پروژه آبرسانی روستایی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس اجرا
مهندسین مشاور آشناب
کارشناس اجرا در پروژه آبیاری تحت فشار طرح گرمسیری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست کارگاه و دفتر فنی
آینه ساز زاگرس
سرپرست کارگاه و دفتر فنی در پروژه راهسازی منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
متصدی واحد محلی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی
متصدی واحد محلی کنترل کیفیت در طرح گرمسیری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
پایدار سازگان آناهیتا
سرپرست کارگاه در پروژه راهسازی باویسی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست دفتر فنی
آینه ساز زاگرس
سرپرست دفتر فنی در پروژه آبیاری تحت فشار تنگ حمام شهرستان قصرشیرین
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
سرپرست امور مالی و اداری
پست بانک ۵۴۱۳۰ سرپلذهاب
مسئول امور مالی و اداری دفتر ۵۴۱۳۰
مهارت ها
| ۵نفر
مهدی مژدهی
| ۵نفر
مهدی مژدهی
| ۵نفر
مهدی مژدهی
| ۵نفر
مهدی مژدهی
| ۴نفر
مهدی مژدهی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
e-tabs
auto cad
ICDL
سرپرست امور مالی و اداری در پست بانک ۵۴۱۳۰ سرپلذهاب
توضیحات