میثم نعمتی

میثم نعمتی

کارشناسی علوم سیاسی...دنبال کارم باوو

۵ارتباط ۵مهارت
همدان | همدان
GIS کارآموز
فرداد پرواز پارسه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی علوم سیاسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
کامپیوتر
علامه طباطبایی
88099
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
GIS کارآموز
فرداد پرواز پارسه
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کلاس پیشرفته زنبورداری
کشاورزی
توضیحات