سعید طاهری

سعید طاهری

کارشناسی مهندسی عمران ساختمان

۰ارتباط ۱۱مهارت
ایلام | ایلام
مهندس اجرایی
شرکت ساختمانی safe house
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مهندس اجرایی
شرکت ساختمانی safe house
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
ناظر نقشه برداری
شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مهندس دفتر فنی
شرکت آرمه بتن امیدان
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات