بهنوش خدایاری

بهنوش خدایاری

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
منشی بخش
شرکت مک استور
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی کامپیوتر
دو ترم دانشگاه درس خوندم
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
منشی بخش
شرکت مک استور
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کال سنتر
شرکت همراه اول
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
منشی شرکت
شرکت ویژن
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات