محسن اقاابراهیمی سامانی

محسن اقاابراهیمی سامانی

تکنسین برق صنعتی

۳ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
تکنسین برق
شرکت وایون
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برق کار
برق کار
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Icdl
Icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تکنسین برق
شرکت وایون
پروژه‌ها
۱۳۹۷
اطلس مال نیاوران
استاد کار برق صنعتی,
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
بنیان صنعت
تکنسین برق در شرکت وایون
باغ بهشت,سعادت اباد
تکنسین برق در شرکت وایون

محسن اقاابراهیمی سامانی پرویز حسن ابادی ارمان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات