ناهید آقایی

ناهید آقایی

کارشناسی ارشد ریاضی آموزش

۴ارتباط ۱۲مهارت
هرمزگان | بندرعباس
Preconstruction مدیر
موسسه خانه پژوهشگران ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ریاضی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Preconstruction مدیر
موسسه خانه پژوهشگران ایران
این موسسه ارایه دهنده ی کلیه خدمات مقاله نویسی و انجام صفر تا صد پایان نامه و...
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فروس بیمه عمر
بیمه معلم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دبیر انجمن ریاضی
دانشگاه پیام نور