علی آقایاری

علی آقایاری

طراح و معمار

۵۶ارتباط ۱۲مهارت
آذربایجان شرقی | بناب
کارشناس اعلام کاربری اراضی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی معماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
عضویت نظام مهندسی ساختمان استان
سازمان نظام مهندسی ساختمان اش
13-1-1-00000
عضویت نظام مهندسی ساختمان استان
سازمان نظام مهندسی ساختمان اش
13-1-1-00000
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناس اعلام کاربری اراضی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب
اعلام نوع کاربری اراضی روستایی جهت استعلام و وام مسکن روستایی
۱۳۸۲ - ۱۳۹۶
نقشه بردار
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بناب
به عنوان نقشه بردار کاداستر در اجرای طرح صدور سند مالکیت روستایی و کارشناس و نماینده بنیاد در این امر
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
اسکافل بند و فیتر کار
اسپادان
در نیروگاه سهند و در شرکت اسپادان به عنوان پیمانکار اسکافلبند و فیتر کار مشغول بودم
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره اموزش فنی حرفه ای درجه 1و 2 ساختمان
توضیحات