سعید آرشین چی بناب

سعید آرشین چی بناب

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۸مهارت
آذربایجان شرقی | بناب
حسابدار
موسسه مهندسی کشاورزی آکسه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
دوره حسابداری
شرکت گشایش فروز محسنی
رایانه کار درجه ۱
۱۳۸۷
رایانه کار درجه ۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۸۶۴۴۵۰
رایانه کار Free Hand درجه ۱
۱۳۸۷
رایانه کار Free Hand درجه ۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۸۶۴۵۲۰
رایانه کار COREL DRAW درجه ۱
۱۳۸۷
رایانه کار COREL DRAW درجه ۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۷۶۴۵۹۲
رایانه کار درجه ۲
۱۳۸۶
رایانه کار درجه ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۴۵۵۸۱
طراحی گرافیک رایانه
۱۳۸۶
طراحی گرافیک رایانه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۴۵۵۴۸
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
موسسه مهندسی کشاورزی آکسه
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
TOMER
مقاله نویسی دانشگاه آزاد مراغه
درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی بناب
توضیحات