دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

Islamic Azad University of Khomainishahr

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
خمینی شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۸۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، 5 درصد از تهران، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۷۹%
۷۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
بیش از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۰%
۵۰ %