حسن یگانه کیا

حسن یگانه کیا

دکترا مهندسی برق

۶ارتباط ۸مهارت
قزوین | قزوین
مدیر عامل
نوآور گستر برق آریا
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۹۴ اکنون
دکترا مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
گواهینامه حفاظت کاتدیک
شرکت گاز
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر عامل
نوآور گستر برق آریا
۱۳۸۱ اکنون
مهند س ناظر
شرکت ماه نیرو-برق-گاز
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات