فروز کاظمی

فروز کاظمی

کارشناسی ارشد برق کنترل

۱ارتباط ۱۴مهارت
اصفهان | اصفهان
استاد مدعو
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
استاد مدعو
دانشگاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناس
دانشگاه
پروژه‌ها
۱۳۹۵
بهینه سازی ضرایب مدل ریاضی سنسورهای گازی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
معرفی و ارائه مدل mps برای سنسورهای گازی
۱۳۹۵-۰۳
طراحی و ساخت بینی الکترونیکی با استفاده ازآردینو
۱۳۹۵-۰۲
مروری برساختارسنسورهای گاز-کاربرد و مدلسازی SNO2و MOX –موانع و چالش ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
اتوکد
نظام مهندسی اصفهان
توضیحات
ساخت دستگاه بینی الکترونیکی و درج در خبرگزاری ها
بررسی ومطالعه بر روی سنسورهای گاز
مصاحبه تلوزیونی و پخش در اخبار استان
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
عضو نظام مهندسی استان اصفهان
پروژه شبیه سازی و ساخت دستگاه cnc
نماینده کارکنان در شورای اداری دانشگاه نقش جهان
شرکت در نمایشگاه همت با موضوع دستاوردهای ایرانی و اقتصاد مقاومتی