محمد عبدالهی

محمد عبدالهی

مهندس مکانیک

۲۱۶ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر
آجر قصر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۷۴ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
بورس اوراق بهادار
تدبیر و اندیشه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر
آجر قصر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر کارگاه
دیرگداز جی
۱۳۷۲ - ۱۳۹۲
مدیر تولید
فراورده های نسوز ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
تجربه در زمینه شناخت و مدیریت در واحدهای تولید و فنی
تخصص در مواد اولیه ،تولید و تجهیزات فنی تولید آجر نما
آشنایی کامل با مواد اولیه صنعت نسوز
اشنایی با تجهیزات از حیث تولید و فنی
اشنایی کامل با فرایند تولید
Nasouz.blog.ir