روزبه قالی چی

روزبه قالی چی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۲ارتباط ۱۴مهارت
البرز | کرج
محاسب مجری سرپرست کارگاه
ویلای جناب دکتر دالایی ریاست قبلی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و هیت مدیره بیمارستان عرفان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۷۳ - ۱۳۷۸
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
طراحی عملکردی سازه ها
انجمن مهندسین سازه
طرح ها ی برتر فولادی
گروه بین المللی راهبران
مبانی گود برداری
وزارت مسکن وشهرسازی
جوشکاری وبازرسی جوش
شرکت بازرسی مهندسی ایران
مسوول ایمنی HSE و ارزیابی ریسک
وزارت کار
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
محاسب مجری سرپرست کارگاه
ویلای جناب دکتر دالایی ریاست قبلی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و هیت مدیره بیمارستان عرفان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
محاسب و سرپرست کارگاه
ویلای مهندس حقیقی خ پیام لواسان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
محاسب و سرپرست کارگاه
ویلای جناب دکتر صفایی واقع در اصطلک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
حاسب و سرپرست کارگاه
ویلای سرکار خانم فراشی لواسان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
محاسب و سرپرست کارگاه
ویلای اقای معماریان مدیریت محترم کوپل دارو
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
محاسب و سرپرست کارگاه
ویلای مهندس کاویانی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
محاسب و سرپرست کارگاه
ویلای دکتر فنایی ریاست محترم بیمارستان عرفان سعادت آباد تهران
۱۳۸۰ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه ومحاسب و مجری
o&f
ازسال 1380 کار خودرا با عنوان سرپرست و مجری ومحاسب
در دفتر فنیO and F با اجرای پروژه مجتمع مسکونی اصطلک در
لواسان شروع کردم که شامل 15 طبقه ویلا تراسی میباشد
با اجراهای حفر تونل جهت دو اسانسور ارتباطی و ایجاد راه
دسترسی در دامنه کوه واجرای پل ارتباطی با پارکینگ
جهت راه دسترسی پنت هاوس و سپس اجرای ویلاهای
بسیار شیک در دامنه های کوه با شیب حدود 60 درصد
وهمچنین محاسبات و اجرای پیچیده ترین سازه های ویلایی
همکاری با شهرداری و نظام مهندسی لواسان جهت تهیه
نقشه های محاسباتی فرهنگ سرای لواسان
عضو فعال نظام مهندسی لواسان و مدیر گروه تلگرامی
مهندسین لواسان و همچنین مشاور منفصل شورای شهر لواسان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
سرپرست کارگاه
ویلاتراسی آذراب (اصطلک) لواسان
مساحت 7000 متر مربع
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات