مهران منصوری

مهران منصوری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۳۹ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
متخصص سیستم اطلاعات منابع انسانی
نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
جبران خدمات ، مدیریت دانش ، طبقه بندی مشاغل ،ارزیابی عملکرد ، تعالی سازمانی ، ارزیابی سازمانی ...
پارس فایبرنت
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
متخصص سیستم اطلاعات منابع انسانی
نفت
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس طبقه بندی مشاغل (نفت)
نفت
پروژه‌ها
۱۳۹۵
ارزیابی عملکرد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
طبقه بندی مشاغل
مدیریت دانش
پروژه‌ها
استراتژی سازمانها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
جبران خدمات ، مدیریت دانش ، طبقه بندی مشاغل ،ارزیابی عملکرد ، تعالی سازمانی ، ارزیابی سازمانی و...
توضیحات