نصران کاظم زکی

نصران کاظم زکی

کارشناسی ارشد معماری معماری

۱۱۸ارتباط ۵مهارت
مازندران | رامسر
طراح معمار
گروه مهندسین مشاور طرح وساخت هورسان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد معماری معماری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
آشنایی با نرم افزار های ترسیمی اتوکد
آشنایی با نرم افزار های ترسیمی اتوکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
آشنای با نرم افزار ترسیمی آرشیکد
آشنای با نرم افزار ترسیمی آرشیکد
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
آشنایی با نرم افزار تری دی مکس
آشنایی با نرم افزار تری دی مکس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Icdl
Icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
آشنایی با نرم افزار رویت
آشنایی با نرم افزار رویت
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
آشنایی با نرم افزار اسکتچ آپ
آشنایی با نرم افزار اسکتچ آپ
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
طراح معمار
گروه مهندسین مشاور طرح وساخت هورسان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
طراح ارشد
گروه معماری هومت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
طراح معماری
شرکت فنی مهندسی پویا سازه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
طراح معماری
شرکت تلار سازه
پروژه‌ها
طراحی دهکده سلامت با هدف توسعه و احیا بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
خانه آسمان (مرکز نگه داری از کودکان بی سرپرست)
درجه کارشناسی معماری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
مجموعه های ساختمانی و ویلایی و آپارتمانی در رامسر
کمپ و اسکان مسافران ساحل رامسر
هتل سه ستاره ساحلی چالوس
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
طراحی و ساماندهی نوار ساحلی شهر رامسر
ساماندهی و طراحی کناره دریای خزر شهر چالوس
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
شهرک ویلایی چالوس
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
مجتمع مسکونی تنکابن
درجه کارشناسی معماری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
طراحی ساختمان جدید دانشگاه آیندگان تنکابن
درجه کارشناسی معماری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
مجموعه فرهنگی هنری بندر انزلی
درجه کارشناسی معماری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
طراحی ترمینال پایانه اتوبوس رانی و سواری شهر رامسر
درجه کارشناسی معماری از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آیندگان
پروژه‌ها
تاثییر روانشناسی محیط در روند بهبود بیماران بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر
بررسی هویت کالبدی آرامگاه شیخ زاهد لاهیجان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
...
رانندگی حرفه ای
جوشکاری صنعتی
توضیحات