محمد فرهادی

محمد فرهادی

۲ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناس
سازمان فرهنگ
کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای
تحصیلات
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
-
زیردیپلم
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت پروژه
مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس
سازمان فرهنگ
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
IT کارشناس
شرکت مخابرات اراک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناس
دومان سامانه
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات