رضا صادق پور

رضا صادق پور

کارشناس مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱۲مهارت
فارس | کره ای
کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای
تحصیلات
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
PLC
PLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
برق صنعتی
برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برنامه نویسی متلب
درجه کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه فنی و حرفه ای
برنامه نویسی کامپیوتر
درجه کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه فنی و حرفه ای
جوشکاری
درجه کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه فنی و حرفه ای
توضیحات