محدثه مقدمی

محدثه مقدمی

دانشجو نرم افزار و رایانه- گوینده و مجری

۱ارتباط ۱۱مهارت
قم | قم
گوینده
رادیو قم
کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای
تحصیلات
دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۳۹۸ - ۱۴۰۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
گویندگی -اجرا- فن بیان
سازمان صدا وسیمای مرکز قم
زیر نظر استاد شاهین احمدیان؛ مجری صدا و سیمای مرکز قم
تجارب کاری
۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
گوینده
رادیو قم
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
پشتیبانی و بازار یابی اپلیکیشن پوشاکو
سپهران رسانه سرمد قم
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
فیلمساز مستند
اداره اموزش و پرورش قم
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مجری برنامه
دانشگاه پیام نور قم
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سازنده فروشگاه اینترنتی
شرکت سپران رسانه قم
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
گویندگی پادکست
اموزش و پروش قم
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
اجرا برنامه
آموزش و پرورش قم
پروژه‌ها
۱۳۹۸
مستند اما خمینی
فیلمساز مستند در اداره اموزش و پرورش قم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
برنامه نویسی
سازنده فروشگاه اینترنتی در شرکت سپران رسانه قم
ساخت کلیپ معرفی کامل رشته های هنرستان فنی و حرفه ای
مهارت ها
| ۱نفر
فاطمه هزارخانی
| ۱نفر
فاطمه هزارخانی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار کامپیوتر
سازنده فروشگاه اینترنتی در شرکت سپران رسانه قم
اجرا و گویندگی
گویندگی پادکست در اموزش و پروش قم
گویندگی و فن بیان
پشتیبانی و بازار یابی اپلیکیشن پوشاکو در سپهران رسانه سرمد قم
توضیحات