دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

Payame Noor University of Isfahan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از تهران، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۷۹%
۷۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %