ارسلان قاسمی

ارسلان قاسمی

کارشناسی حسابداری

۷ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
امور مالی شرکت
تجهیز صنعت رهنما
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
کاردانی کشاورزی آبیاری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
امور مالی شرکت
تجهیز صنعت رهنما
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تحلیلگر موجودی انبار
بهار صنعت پارمیس
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
امور مالی شرکت
تولیدی کرافت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
امور مالی شرکت
آروین آفاق پارسیان
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش نرم افزار پارسیان-هلو - شایگان -تحریر دفاتر مالی -تنظیم اظهارنامه -گزارشات فصلی-حقوق دستمزد وبیمه
امور مالی شرکت در آروین آفاق پارسیان
توضیحات