شاهد امینی

شاهد امینی

کارشناسی ارشدمهندسی برق ابزار دقیق

۳۰۰ارتباط ۱۷مهارت
کرمانشاه | پاوه
بهره برداری سد
کیان پایاب
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدرک بین الملی هوشمندسازی ساختمان(BMS)
آفرندمشهد-knx
درجه1و2ساختمان
۱۳۸۸
درجه1و2ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارورPLC
۱۳۸۸
کارورPLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه یک برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه یک برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه1
درجه2برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه2برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
بهره برداری سد
کیان پایاب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهندس برق
شرکت سازه های صنعتی آذران
پروژه آزادراه شمالی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مهندس ارشد برق
توسار
مسول برق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مهندس ارشد برق
آبادرهان پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
برق وتاسیسات
شرکت ساختمانی تاسیساتی سایول
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات