شاهد امینی

شاهد امینی

کارشناسی ارشدمهندسی برق ابزار دقیق

۳۰۵ارتباط ۱۷مهارت
کرمانشاه | پاوه
بهره بردار تجهیزات سد
I.W.P.CO
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدرک بین الملی هوشمندسازی ساختمان(BMS)
آفرندمشهد-knx
درجه1و2ساختمان
۱۳۸۸
درجه1و2ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارورPLC
۱۳۸۸
کارورPLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه یک برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه یک برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه1
درجه2برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه2برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ایمنی
ایمنی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
بهره بردار تجهیزات سد
I.W.P.CO
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
بهره برداری سد
کیان پایاب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهندس برق
شرکت سازه های صنعتی آذران
پروژه آزادراه شمالی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مهندس ارشد برق
توسار
مسول برق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مهندس ارشد برق
آبادرهان پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
برق وتاسیسات
شرکت ساختمانی تاسیساتی سایول
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات