شاهد امینی

شاهد امینی

کارشناسی ارشدمهندسی برق ابزار دقیق-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

۳۳۴ارتباط ۲۰مهارت
کرمانشاه | پاوه
بهره بردار تجهیزات سد
I.W.P.CO
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
موضوع پایان نامه:تاثیرمدیریت ذینفعان براعتماد به یک پروژه
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدرک بین الملی هوشمندسازی ساختمان(BMS)
آفرندمشهد-knx
درجه1و2ساختمان
۱۳۸۸
درجه1و2ساختمان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارورPLC
۱۳۸۸
کارورPLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه یک برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه یک برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه1
درجه2برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه2برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ایمنی
ایمنی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
بهره بردار تجهیزات سد
I.W.P.CO
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
بهره برداری سد
کیان پایاب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهندس برق
شرکت سازه های صنعتی آذران
پروژه آزادراه شمالی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مهندس ارشد برق
توسار
مسول برق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مهندس ارشد برق
آبادرهان پارس
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
برق وتاسیسات
شرکت ساختمانی تاسیساتی سایول
پروژه‌ها
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مسئول برق تجهیزات سد
بهره بردار تجهیزات سد در I.W.P.CO
مسئول برق
مهندس ارشد برق در توسار
مهارت ها
| ۱۲۹نفر
وحید رحمت پناهزهرا مورخیبهنام پاشا زانوسفاطمه سروشمجتبی صادقی نیک
| ۱۲۷نفر
وحید رحمت پناهزهرا مورخیبهنام پاشا زانوسفاطمه سروشمجتبی صادقی نیک
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات