شاهد امینی

شاهد امینی

کارشناسی ارشدمهندسی برق ابزار دقیق

۳۰۱ارتباط ۱۵مهارت
کرمانشاه | پاوه
بهره برداری سد
کیان پایاب
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
فارغ التحصیل
مرکز آموزش علمی کاربردی اسلام آباد غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
نفر اول دانشگاه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
درجه1و2ساختمان
پتروشیمی سنندج
کارورPLC
۱۳۸۸
کارورPLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه یک برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه یک برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
درجه1
درجه2برق صنعتی
۱۳۸۷
درجه2برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
بهره برداری سد
کیان پایاب
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهندس برق
شرکت سازه های صنعتی آذران
پروژه آزادراه شمالی کرج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مهندس ارشد برق
توسار
مسول برق
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مهندس ارشد برق
آبادرهان پارس