کیانوش جمال منش

کیانوش جمال منش

رئیس حسابداری مدیریت

۲ارتباط ۱۰مهارت
خوزستان | شوشتر
رئیس حسابداری مدیریت
شرکت لوح سبز جنوب ( تولید کننده تخته های ام دی اف)
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
رئیس حسابداری مدیریت
شرکت لوح سبز جنوب ( تولید کننده تخته های ام دی اف)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
رئیس حسابداری مدیریت
نیشکری کشت و صنعت امام خمینی
با جابجایی درون شرکتی برای یادگیری بیشتر به شرکت تولید کننده تخته صنعتی (ام دی اف) با همان سمت رئیس حسابداری مدیریت آمدم.
۱۳۹۰ اکنون
مدیر عامل
سهیل ستاره سپهر جنوب
شرکت شخصی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
سرپرست بودجه و گزارشات
نیشکری کشت و صنعت امام خمینی
تهیه قیمت تمام شده نیشکر و شکر و نظارت بر حسابداری انبار را نیز بر عهده داشتم.
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کارشناس حسابداری (بخش پیمانکاری)
نیشکری کشت و صنعت امام خمینی
همزمان تهیه بودجه سالانه شرکت را نیز انجام میدادم
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
رئیس حسابداری مدیریت ( صنعتی)
کشت و صنعت امام خمینی (ره)
کارشناس حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سابقه تدریس دروس حسابداری در دانشگاه
برگزاری کارگاه های آموزشی حسابداری قیمت تمام شده (صنعتی) در درون شرکت 2000 نفری
برگزاری کارگاه های بررسی راهکارهای کاهش هزینه ( نتیجه این کارگاه ها در سطح شرکت بسیار عالی بود) راه اندازی کمپین کاهش هزینه در سطح شرکت
مشاوره به منظور افزایش سود شرکت تعاونی کارکنان شرکت محل کارم و نتیجه افزایش 48% فروش بیشتر(حدود 460 میلیون تومان )