مهدی زمانی

مهدی زمانی

کارشناس امور مالی مالیاتی

۱۳۸ارتباط ۱۶مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار ارشد مالیاتی
آسان کالا
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
۱۳۸۳ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
حسابداری و حسابرسی مالیاتی
مرکز آموزش بازرگانی
۱۳۹۳
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مرکز آموزش بازرگانی
۱۳۹۳
حسابداری پیمانکاری
مرکز آموزش بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار ارشد مالیاتی
آسان کالا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
رئیس امور مالی
شاندیز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تحلیلگر مالیاتی
تحیل تراز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مشاور ارشد مالیاتی
صنایع غذایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
حسابدار مالیاتی
پروفیل پارسیان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
حسابدار
فولاد سازان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مفاهیم جدید حسابداری ( تهیه وتنظیم بودجه - هزینه یابی بر مبنای فعالیت- حسابداری مدیریت- حسابداری منابع انسانی)
حسابدار ارشد مالیاتی در آسان کالا
کنترل استرس ویژه حسابداران و کارکنان قسمت مالی
توضیحات
کار به صورت پاره وقت و تهیه بیش از صد اظهارنامه ،گردش مقداری مواد و کالا و سایر گزارشات مالی و مالیاتی در طی یکسال برای نزدیک به یکصد شرکت.email:zamani.mim@gmail.com