ایوب چادرلاجوردی

ایوب چادرلاجوردی

کارشناسی ارشد کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۴ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
دبیر هیئت مدیره
الکتریکی لاجوردی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
دبیر هیئت مدیره
الکتریکی لاجوردی
کار شخصی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مسئول اجرایی تدارکات
مسئول انفورماتیک
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
انجام امور شبکه های کامپیوتری و پشتیبانی کارگاه های کامپیوتری دانشگاه ها
انجام پروژه های برنامه نویسی و پایان نامه ها