محمود ابراهیمی نسب

محمود ابراهیمی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

۰ارتباط ۸مهارت
کرمان | شهر بابک
سرباز امریه(تعاون یار)
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهربابک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت سایر گرایشها
مدیریت تکنولوژی هستم
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
در شهرستان محل تولد
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
سرباز امریه(تعاون یار)
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهربابک
در بخش های مختلف اداره فعالیت داشته از جمله تعاونی(ثبت شرکت و تشکیل پرونده)-بایگانی-روابط کار و عمومی- بیمه بیکاری و اشتغال و ...
۱۳۹۱ اکنون
مشاور املاک و مستغلات
بنگاه املاک
در کنار پدر خود مشغول کار و کسب تجربه هستم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات