محمد زحمتکش

محمد زحمتکش

کارشناسی زبان روسی

۳ارتباط ۷مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
تکنسین تعمیر و نگهداری
پرسو
کارشناسی دانشگاه بجنورد
تحصیلات
دانشگاه بجنورد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی زبان روسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تکنسین تعمیر و نگهداری
پرسو
زبان ها
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
طراحی ونصب دیواره های سنگنوردی - جوشکاری _ کابینتسازی وطراحی و ساخت کمدها و میزهای تاشو - طراحی و مونتاژ تابلو های برق کارخانه ها وکارگاهها و ساختمانهای اداری - اجرای ایده های نو .