آزاده محولاتی

آزاده محولاتی

دکترا مشاوره

۱۹۷ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | تربت حیدریه
تدریس
دانشگاه
دکترا دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
دکترا مشاوره
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۶ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
تدریس
دانشگاه
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۱
بعثت
کتاب اختلالات شخصیت، کتابی کاربردی و جامع در این زمینه است که در ۳ بخش و ۳۲ فصل تدوین گردیده است.
بخش اول: انواع اختلالات شخصیت
بخش دوم: تعامل اختلالات شخصیت با سایر اختلالات روانی همچون افسردگی، دوقطبی، وحشت‏زدگی، اسکیزوفرنی، وسواس، اختلال بیش فعالی- نقص توجه و اختلالات خوردن…
بخش سوم: مسایل مرتبط با اختلالات شخصیت همچون مسایل فرهنگی و جنسیتی و مسایل مربوط به درمان…
به‌علاوه هر فصل شامل مثال‏‌های بالینی همراه با بحث در مورد آن‌ها است که به فهم بهتر مطالب کمک می‏کند.

آزاده محولاتی علی فتحی آشتیانی
مهارت ها
| ۱۱۹نفر
مهرداد پیرفلکمهدی امیدوارسید محمد سروریسید مصطفی میرمهدیمحمد شالو
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات