حمید حسینی

حمید حسینی

کارشناسی برق

۷۶ارتباط ۳مهارت
ایلام | دهلران
تکنسین برق
طراحی و مهندسی صنایع انرژی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دهلران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دهلران
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تکنسین برق
طراحی و مهندسی صنایع انرژی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
IT مدیر بخش
تراث پرشیا
مهارت ها
| ۳۹نفر
سجاد سفلائیاننبی اله گودرزیمحسن تیمارamir zamaniمسعود بیگ محمدی
| ۱۲نفر
سجاد سفلائیاننبی اله گودرزیمحسن تیمارamir zamaniمسعود بیگ محمدی
| ۱۰نفر
سجاد سفلائیاننبی اله گودرزیمحسن تیمارamir zamaniمسعود بیگ محمدی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات