سجاد سفلائیان

سجاد سفلائیان

کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت مالی

۱۶۴ارتباط ۷مهارت
کرمان | کرمان
حسابدار ارشد
خودرو سازان راین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ماهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ماهان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد MBA
مدرسه کسب و کار ماهان
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات یزد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه بین المللی امام رضا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
تدوین بوم کسب و کار
آریانا
۱۳۹۵
دوره مجازی جذب سرمایه گذار
آریانا
۱۳۹۵
دوره مجازی حسابدار ثروتمند
پرشین حساب
۱۳۹۲
Team Working
CCPL
۱۳۹۱
سرمایه گذاری در بورس
پژوهشکده دانشگاه بین المللی امام رضا
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار ارشد
خودرو سازان راین
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر حسابداری
بنیاد بتن شرق بنیان وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیرمالی و اداری
شرکت بازسازان کارمانیا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مشاور مالی و مالیاتی
رئیس هیئت مدیر شرکت بازرگانی سرزمین مهرگان اندیشه بامداد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
شرکت پخش توزیع روغن و فیلتر حرفه ای
پروژه‌ها
۱۳۹۵
مطالعه در طرح تامین مالی مسکن با استفاده از بازار مشتقات مالی
تدوین طرح و پروژه لیزینگ ثانویه خودرو
این طرح اماده جذب سرمایه گذار میباشد
پروژه‌ها
تامین مالی از بازار حقیقی برای کسب و کارهای کوچک از طریق افزایش سرمایه از طریق دارایی ثابت
انتشارات بسیج دانشگاه ازاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
پرورش حسابدار خبره
مدیریت کسب و کار (MBA)
درجه کارشناسی ارشد MBA از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ماهان
توضیحات