محسن تیمار

محسن تیمار

فیلمبرداری میکس و مونتاژ فیلم ، حسابداری

۲۳۱ارتباط ۳مهارت
هرمزگان | قشم
حسابدار
انبار ماهی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم تدوین فیلم سازی
-
زیردیپلم
تعمیرات کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار
انبار ماهی
۱۳۹۲ اکنون
فیلمبرداری و میکس و مونتاژ
استودیو بهار درگهان
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات