پریسا پالیزگر

پریسا پالیزگر

۲ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
مدیر اجرایی
مرکز سرمایه گذاری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهیان نور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مدیر اجرایی
مرکز سرمایه گذاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
متخصص تسهیلات
موسسه قرض الحسنه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
معاون پرورشی
مدرسه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
دندانپزشکی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
تحلیلگر آماری
علمی_پژوهشی
بصورت پروژه ای
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارمند اداری
شورای حل اختلاف
دوره های آموزشی
پرسشگر
تحلیلگر آماری در علمی_پژوهشی
اجرا
سال ۹۴ فرهنگسرای رضوان
عکاسی
زمستان ۸۹ و بهار ۹۰
توضیحات
بشدت اخلاق مدار..معتقد و متعهد
فن بیان و ارتباط گیری عالی
باهوش ومستعد یادگیری