فاطمه داداشی

فاطمه داداشی

کاردانی معماری طراحی داخلی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | رباط کریم
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی معماری طراحی داخلی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات