احسان عارفی

احسان عارفی

Mechanical Engineering

۵۰ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
کارگر فنی
شرکت تابان قدرت شرق
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای نیشابور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
قالبسازی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
وایرکات و اسپارک
۱۳۹۵
وایرکات و اسپارک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
برنامه نویسی ماشین های فرز CNC
۱۳۹۵
برنامه نویسی ماشین های فرز CNC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ماشینکاری به کمک کامپیوتر PowerMill
۱۳۹۵
ماشینکاری به کمک کامپیوتر PowerMill
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارگر فنی
شرکت تابان قدرت شرق
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
تکنیسین آزمایشگاه
شرکت اگزوز خودرو خراسان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
تکنیسین کنترل کیفیت
شرکت اگزوز خودرو خراسان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
جوشکار و برشکار
شرکت عارف شرق بینالود نیشابور
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ساخت دستگاه سرند ویبره سقفی
مهارت ها
| ۲۰نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۲۰نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۲۰نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۱۹نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۱۸نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۱۸نفر
بیتا تهرانیلیلا حسینیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعی
| ۱۷نفر
بیتا تهرانیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنود
| ۱۷نفر
بیتا تهرانیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنود
| ۱۷نفر
بیتا تهرانیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنود
| ۱۶نفر
بیتا تهرانیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنود
| ۱۶نفر
بیتا تهرانیرضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنود
| ۱۶نفر
رضا صفریAtefeh piltanامیر رضا نوعیرضا خشنودمحمد حسن پور
| ۹نفر
Atefeh piltanامیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدم
Atefeh piltanامیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدم
| ۹نفر
Atefeh piltanامیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدم
| ۸نفر
Atefeh piltanامیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدم
| ۷نفر
Atefeh piltanامیر رضا نوعی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات