هاشم رحمانی

هاشم رحمانی

کارشناس مقیم شرکت ارمان سبز

۲۰ارتباط ۳مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر فروش استان
ارمان سبز ادینه
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر فروش استان
ارمان سبز ادینه
۱۳۹۵ اکنون
پرورش دهنده ماهی قزل الا
پرورش ماهی
۱۳۹۵ اکنون
مدیر فروش استان
ارمان سبز ادینه
۱۳۹۳ اکنون
فروشنده لباس
فروشگاه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
خدمات گلخانه ای
دانشگاه محقق
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات