علی یزدی

علی یزدی

کار اموز عمران....در یک شرکت خصوصی

۱ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کارآموز
سازه پویان سپاهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارآموز
سازه پویان سپاهان
تلاش میکنم تا یک کار افرین باشم تا یک کارمند....
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
امید به اینده...
تلاش حداکثری برای رسیدن به هدف.....
اهداف بزرگ....
ذهن ثروتمند...
انجام کار با کیفیت خوب....
توکل به خدای توانا.....
این ها داشته های من هستند......
اما در درجه ی دوم:
دانشجوی کارشناسی عمران....
انجام پروژه های دانشجویی با کیفیت بالا...
ورزشکار....
اتوکد کار...
فتوشاپ کار...
3d max کار....
مسلط به کامپیوتر....
مسلط به اینترنت و فضای مجازی.....در قبل اداره ی یک سایت....
مسلط به آفیس...
تایپیست...
و....