محمد اسماعیل آل اسحاق

محمد اسماعیل آل اسحاق

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
معاون اداری و مالی
موسسه فرهنگی اموزشی محلاتی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویندگان دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویندگان دانش
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
ایزایران
ticdl
ایزایران
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
معاون اداری و مالی
موسسه فرهنگی اموزشی محلاتی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
معاون پژوهشی
مدرسه نبی اکرم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
TICDL
Icdl
حسابداری
معاون اداری و مالی در موسسه فرهنگی اموزشی محلاتی
توضیحات