نوشین ملکوتی

نوشین ملکوتی

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

۶ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
منشی شرکت
مطب پزشک
کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
دانشگاه سمنان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی ریاضی کاربردی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
منشی شرکت
مطب پزشک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دستیار فروش و بازاریابی
پخش کتاب هفتادو دو دقیقه, ای
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
دستیار فروش و بازاریابی
پخش مواد غذایی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
دستیار مدیر فروشگاه
مغازه موبایل فروشی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
بنده چهار الی پنج سال است که تدریس خصوصی ریاضی نیز دارم از مقطع ابتدایی تا, دانشگاه
در یک موسسه ای هم دوماه کار کردم که بینهایت بی نظم بود و فهمیدم پروانه کسب ندارند اصلا و استعفا دادم