سحر حسن پناه

سحر حسن پناه

کارشناس حسابداری

۲۶ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
حسابدار
سلامت یاران به طعم
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
icdl
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
سلامت یاران به طعم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
حسابدار
آریان آسانسور
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
دفتردار
دانشگاه ازاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزار سپیدار و حسابداری جامع
جهت فراگیری هرچه بیشتر نرم افزارهای مالی و حسابداری در معتبرترین موسسه اموزش حسابداری
توضیحات