نادیا زوارزاده

نادیا زوارزاده

دانشجوی کارشناسی حسابداری

۱۰ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
حسابدار مالیاتی
شرکت فنی و مهندسی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۶ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
بایگانی
۱۴۰۰ - ۱۴۰۵
بایگانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۵۱۰۱۵۸
مسئول دفتر
۱۴۰۰ - ۱۴۰۵
مسئول دفتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۵۱۰۰۸۷
مکاتبات اداری
۱۴۰۰ - ۱۴۰۵
مکاتبات اداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تایپ ده انگشتی
۱۳۹۹
تایپ ده انگشتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
office
۱۳۹۷ - ۱۴۰۱
office
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۷
یادگیری هلو و سپیدار
شرکت تهران تک
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
حسابدار مالیاتی
شرکت فنی و مهندسی
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
حسابدار
پارسیا گستر مهر برزین
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
منشی و کمک حسابدار
شرکت پخش شکوفه
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
قسمت پذیرش
کلینیک دندان پزشکی برتر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مشاور بازرگانی
شرکت اطلاعات نوین سبز
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مکاتبات اداری
مسئول دفتر
تایپ
بایگانی
اموزش نرم افزار های حسابداری
ICDL1،2
توضیحات
دانشجوی ترم اخر حسابداری هستم