نادیا زوارزاده

نادیا زوارزاده

دانشجوی کارشناسی حسابداری

۱۳ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
منشی و کمک حسابدار
شرکت پخش شکوفه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۶ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
office
۱۳۹۷
office
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۷
یادگیری هلو و سپیدار
شرکت تهران تک
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
منشی و کمک حسابدار
شرکت پخش شکوفه
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
قسمت پذیرش
کلینیک دندان پزشکی برتر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مشاور بازرگانی
شرکت اطلاعات نوین سبز
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اموزش نرم افزار های حسابداری
ICDL1،2
توضیحات
دانشجوی حسابداری هستم