سیدمحمد الموسوی

سیدمحمد الموسوی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۶ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدیر فنی پروژه
عمران-آب-زیست
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
کاردانی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
etabs &safe
etabs &safe
مجتمع فنی تهران
autocad
autocad
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدیر فنی پروژه
عمران-آب-زیست
پروژه‌ها
شهرک مسکونی فرهنگیان -رودهن
مهارت ها
| ۴نفر
مونا فردادی
| ۴نفر
مونا فردادی
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
• تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس تخصصی رشته عمران از جمله :
• استاتیک ومقاومت مصالح
• تحلیل سازه
• طراحی سازه های بتنی
• طراحی سازه های فولادی