حسین احسان

حسین احسان

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
گشت نظارت
شهرداری منطفه دو مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک
دانشگاه گلستان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گواهینامه iso9001
دانشگاه فردوسی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
گشت نظارت
شهرداری منطفه دو مشهد
اداره نظارت بر ساخت و سازها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست کارگاه
خاک و خشت بیستون
کارگاه نوسازی مدارس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پیمانکار خصوصی
مسکن مهر گلبهار
پیمانکار نازک کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
نقشه بردار
شارستان راه شرق
راه اسفراین شیروان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
دبیر انجمن علمی gis
دانشگاه فردوسی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه اموزشی مقاوم سازی زلزله
درجه کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه گلستان
کارگاه مقاله نویسی
درجه کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه گلستان
کارگاه ساختمان سبز
درجه کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه گلستان
کارگاه gis
درجه کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه گلستان
کارگاه دوره ای بتن
درجه کارشناسی مهندسی عمران عمران از دانشگاه گلستان
توضیحات