فرشید دالوند

فرشید دالوند

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک - حوزه فعالیت نفت و گاز ( ابزار دقیق - کالیبراسیون - استراکچر و تجهیزات استاتیک)

۳ارتباط ۱۲مهارت
البرز | کرج
کارشناس ارشد مهندسی ابزار دقیق و سیستم کنترل
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
مقدماتی و پیشرفته plc s7 300,400
نوین پارسیان
۱۳۹۵
کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
بهفام روش سپاهان
۱۳۹۵
plc logo
نوین پارسیان
۱۳۹۱
ایمنی در برق
فرادست انرژی فلات
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
کارشناس ارشد مهندسی ابزار دقیق و سیستم کنترل
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس مهندسی ابزار دقیق
فرادست انرژی فلات
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناس برق - سرپرست ساخت و نصب
عمران ساحل
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
طراحی یک تقویت کننده 4 طبقه ای ota بهینه شده با استفاده از تکنیک های بالک درایون و گیت درایون
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ایمنی در برق
کارشناس برق - سرپرست ساخت و نصب در عمران ساحل
plc logo
کارشناس برق - سرپرست ساخت و نصب در عمران ساحل
مقدماتی و پیشرفته plc s7 300,400
کارشناس مهندسی ابزار دقیق در فرادست انرژی فلات
کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
کارشناس مهندسی ابزار دقیق در فرادست انرژی فلات
توضیحات
سرپرست ساخت و نصب نواحی اینترکانکتینگ و 04-16-66 پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ( شرکت عمران ساحل) از سال 1392 الی 1395مدیریت بر ساخت و نصب 15000 تن سازه فلزی و نصب 2000 تن تجهیزات استاتیک و روتاری
سوپروایزری برق و ابزار دقیق 0تا 100 نواحی 04 و 25 و 20 پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
مدیریت شاپ کالیبراسیون پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس از سال 1395 الی 1396 ( شهریور ماه) کالیبره بالغ بر 9000 تجهیز
واحد مهندسی ابزار دقیق کارفرما از مهر 1396 تا کنون
طراحی و تولید مستندات ابزار دقیق
محاسبات مهندسی
انتخاب متریال مناسب سیالات
مشاوره پروژه های ابزار دقیق
...