پویا فرجی

پویا فرجی

کارشناسی ارشد ریاضی آمار

۰ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
استاد
پیام نور
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد ریاضی آمار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
استاد
پیام نور
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات