آزاده شامحمدی

آزاده شامحمدی

کارشناس اداری

۱ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
کارمند اتوماسیون اداری
آموزشگاه زبان سفیر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی مبارکه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی مبارکه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
مرکز آموزش علمی کاربردی مبارکه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار درجه ۱و ۲
۱۳۸۶
رایانه کار درجه ۱و ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
کارمند اتوماسیون اداری
آموزشگاه زبان سفیر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس فروش
هایپر استار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناس فروش
شرکت کاله
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
مسئول دفتر
نیروگاه برق
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
منشی اداری
شرکت پارت درب
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
گرافیست
چای محسن
پروژه‌ها
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
کارشناس فروش در شرکت کاله
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش زبان
کارمند اتوماسیون اداری در آموزشگاه زبان سفیر
توضیحات