سامان طاهریان

سامان طاهریان

کارشناسی مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
سرپرست دفتر فنی نما
باغ فردوس ایرانیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۶ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
msp
خانه عمران
۱۳۸۵
متره و برآورد ساختمان
خانه عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست دفتر فنی نما
باغ فردوس ایرانیان
پروژه اطلس مال
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ناظر کارفرما
پروژه شخصی
پروژه مسکونی لوکس مهندس دلیری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرپرست دفتر فنی
مبین سازه پارند
پروژه اداری تجاری پارند پونک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
سرپرست دفتر فنی
پیشرو نما آپادانا
پروژه استخر و مجموعه ورزشی شهرداری هشتگرد
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
سرپرست دفتر فنی
شمس عمران
پروژه راه سازی و ساختمانی و محوطه سازی
پروژه‌ها
۱۳۹۵
اطلس مال
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات