مهدی بهروش

مهدی بهروش

حسابداری و مدیریت مالی

۰ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
حسابدار
شرکت صاف آوران غرب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
کارشناسی
دانشگاه آزاد ارومیه
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
شرکت صاف آوران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
حسابدار
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
۱۳۸۷ اکنون
مدیر مالی
کانون بازنشستگان صنعت آب و برق
۱۳۸۴ اکنون
مدیر مالی
شرکت چندمنظوره کارکنان آب و فاضلاب آذربایجان غربی
4 سال حسابداری ، 2 سال مدیر عامل ، 7 سال مدیریت مالی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۶
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

مهدی بهروش آقای دکتر سعید جبارزاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات